Member

タスキーグループ メンバー紹介

2023年スローガン
みんなで大仕事を成し遂げよう!

Takanori Aoya

CEO

Daisuke Irokawa

CSO

Hideki Aoya

MayukoAoya

Toshiyuki Hayashi

Ryo Watabe

Tomohiro Kikuchi

Miyu Sato

Katsunari Suzuki

Ayako Sasaki

Kou Ogasawara

Tomoko Furudate

Mamoru Ueno

Manabu Sekimura

Yuki Saito

Keitaro Daigaku

Yuka Kaneko

Serina Matsuzawa

Mayu Hiraoka

Kaiya Sugawara

Syunsuke Kudo

Miyako Kanda

Daiki Sato

Yuka Ainai

Yuwa Yako

Chinami Kinoshita

Miki Otomo