Member

タスキーグループ メンバー紹介

2024年スローガン
最高のチームで次の世界線へ挑戦だ!

Takanori Aoya

CEO

Daisuke Irokawa

CSO

Hideki Aoya

MayukoAoya

Toshiyuki Hayashi

Ryo Watabe

Tomohiro Kikuchi

Miyu Sato

Katsunari Suzuki

Ayako Sasaki

Kou Ogasawara

Mamoru Ueno

Manabu Sekimura

Yuki Saito

Keitaro Daigaku

Yuka Kaneko

Mayu Hiraoka

Syunsuke Kudo

Chinami Kinoshita

Miki Otomo

Haruka Kamiyama

復帰が待ち遠しい…ただいま産休育休中。

Tomoko Furudate

Serina Matsuzawa

インターン

Kaiya Sugawara

Daiki Sato

Yuwa Yako

Miku Sensui